Trial period of the product has expired. You can purchase the full version of the product on the site www.bitrixsoft.com.

Провідний турецький банк
в Україні

Депозит «Оберіг»

Строковий вклад (депозит) «Оберіг» (далі – депозит «Оберіг») дає Вам змогу захистити гривневі заощадження від ризику курсових коливань. Банк здійснює продаж безготівкової іноземної валюти (долари США) за гривні, розміщені на Вашому поточному рахунку, за офіційним курсом Національного банку України на дату здійснення операції, з подальшим розміщенням купленої іноземної валюти на депозит «Оберіг». Строк розміщення придбаних коштів на депозиті «Оберіг» не менше ніж 6 календарних місяців без права дострокового розірвання договору банківського вкладу та повернення депозиту до закінчення строку, а також без можливості його поповнення. Депозит «Оберіг» після закінчення строку, а також нараховані за цим депозитом проценти підлягають поверненню в національній валюті (у перерахунку за офіційним курсом Національного банку України на дату такого повернення).

валюта

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ (В МІСЯЦЯХ)

Term of the deposit (months)


6

9

12

USD

  1,00 річних    

  1,50 річних  

  2,00 річних   

  Сплата відсотків 

наприкінці терміну

  Interest payment

at the end of the term


Депозитний калькулятор


Депозит «Оберіг»

  попередження про:

  Можливі наслідки для клієнта в разі користування строковим банківським вкладом «Оберіг» або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги

  -  Умовами договору строкового банківського вкладу (далі - договору) не передбачено дострокове повне або часткове повернення суми вкладу (депозиту);

  -  Придбання іноземної валюти клієнтом у банку для розміщення вкладу здійснюється за рахунок коштів клієнта у гривні, розміщених на поточному рахунку клієнта у банку за офіційним курсом Національного банку України на дату здійснення операції. Клієнт зобов’язаний забезпечити на дату підписання договору наявність на поточному рахунку клієнта суми коштів у розмірі не менше гривневого еквіваленту суми вкладу (депозиту), передбаченої договором. У разі відсутності такої суми коштів на поточному рахунку клієнта, договір розривається на підставі відмови банку від договору;

  -  Прибуток, отриманий від вкладних (депозитних) операцій підлягає оподаткуванню доходів, згідно з чинним законодавством України.

  Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором строкового банківського вкладу «Оберіг»

  Умовами договору можливість його пролонгації не передбачається.

  Вклад, а також нараховані за вкладом проценти підлягають поверненню/сплаті клієнту в дату повернення вкладу в національній валюті (у перерахунку за офіційним курсом Національного банку України на дату повернення вкладу) шляхом зарахування на поточний рахунок клієнта, зазначений у договорі строкового банківського вкладу.

  Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір строкового банківського вкладу «Оберіг», права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій

  Дострокове розірвання чи припинення договору на вимогу клієнта не передбачено.

  Право дострокового виконання договору клієнтом відсутнє.

ВІДКРИТИ РАХУНОК Депозит до 17%