Trial period of the product has expired. You can purchase the full version of the product on the site www.bitrixsoft.com.

Провідний турецький банк
в Україні

Комплаєнс

АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» приділяє значну увагу дотриманню норм законодавства, нормативно-правових актів, ринкових стандартів, правил добросовісної конкуренції, правил корпоративної етики, уникненню конфлікту інтересів.

ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ

У Банку впроваджені високі етичні стандарти та правила поведінки працівників, дотримання яких забезпечує довіру до фінансової установи зі сторони клієнтів та партнерів. Усі працівники Банку взаємодіють з клієнтами, співробітниками, конкурентами та діловими партнерами Банку із врахуванням вимог Кодексу поведінки (етики) АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК».

УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТОМ ІНТЕРЕСІВ

Усі працівники Банку зобов’язані уникати конфлікту інтересів у своїй діяльності та не створювати умов для його виникнення. При проведенні фінансових операцій та ухваленні рішень у своїй поточній діяльності, працівники Банку надають перевагу інтересам Банку та керуються вимогами законодавства, нормативно-правових актів, ринкових стандартів.

ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ ПОРУШЕНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

У своїй діяльності АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» дотримується найвищих стандартів ділової етики та вживає всіх можливих заходів для запобігання проявам неприйнятної поведінки працівників чи порушень у діяльності Банку.

Неприйнятна поведінка - порушення правил Кодексу етики, чинного законодавства України та внутрішніх документів Банку. Неприйнятна поведінка включає подання недостовірної фінансової, статистичної та управлінської звітності, злочини у сфері службової діяльності, злочин у сфері господарської діяльності (шахрайство), порушення санкцій, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення (повідомлення про порушення за посиланням https://www.creditwest.ua/uk/about-us/finmonitoring/), неконкурентну практику, хабарництво, корупцію, порушення прав споживачів, порушення законодавства України, внутрішніх документів Банку.

Банк високо цінує своїх клієнтів, працівників та репутацію Банку, тож якщо вам стали відомі факти неприйнятної поведінки працівників/порушення в діяльності, що можуть зашкодити інтересам Банку та його репутації, надсилайте конфіденційне повідомлення на електронну адресу compliance@creditwest.ua або за посиланням (https://www.creditwest.ua/uk/contact-us/compliance/) .

З метою проведення подальшої перевірки кожного факту неприйнятної поведінки/порушень у діяльності Банку для вжиття відповідних заходів, у повідомленнях просимо вказувати ПІБ і посаду працівника / назву підрозділу Банку, дії якого, на Вашу думку, є неналежними, дату/час інциденту, а також просимо надати обґрунтування, що спричинили факт неприйнятної поведінки та за наявності-надати докази.

Звертаємо увагу, що підрозділом комплаєнс розглядаються звернення щодо ймовірної неприйнятної поведінки працівників чи порушень у діяльності Банку.

Скарги та пропозиції щодо якості обслуговування клієнтів, просимо надсилати на адресу info@creditwest.ua

ВІДКРИТИ РАХУНОК Депозит до 17%