Trial period of the product has expired. You can purchase the full version of the product on the site www.bitrixsoft.com.

Провідний турецький банк
в Україні

Архів умов споживчих кредитних продуктів, знятих з продажу

" КРЕДИТ НА КАРТКУ ". Умови кредитування


  ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ   на споживчі потреби
  РОЗМІР КРЕДИТУ  

  сума ліміту визначається рішенням Кредитного Комітету Банку, але не більш  150 000,00 грн.

  розмір кредитних коштів:

  Мінімальний – 5 000,00 грн. Максимальний – 150 000,00 грн.

  ЗАСТАВА   Відсутня
  ПОРЯДОК ВИПЛАТИ

  - за нарахованими відсотками щомісяця, не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за звітним. Проценти нараховані у передостанній та останній місяць дії Ліміту не пізніше передостаннього дня Строку дії Ліміту кредитної лінії

 

- за фактично використаним Лімітом кредитування не пізніше передостаннього дня Строку дії Ліміту кредитної лінії.

  ВАЛЮТА   UAH
  СТРОК (У МІСЯЦЯХ)   12
  ВІДСОТКОВА СТАВКА   36 ,00%
  ОДНОРАЗОВА КОМІСІЯ   відсутня
 

 

можливість та умови дострокового  розірвання договору про надання   банківської послуги, а   також  спосіб такого розірвання договору

 

  можливість дострокового розірвання договору зі сторони клієнта не передбачено.  попередження про:


  можливі наслідки для клієнта в разі  користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги
  У випадку повного або часткового прострочення сплати обов’язкового мінімального платежу/несанкціонованої заборгованості клієнт зобов’язаний сплатити на користь банку штраф (пеню) за кожен випадок прострочення в кожному розрахунковому періоді. Сукупна сума неустойки (штрафу, пені), нарахована за порушення зобов'язань клієнтом на підставі договору, не може перевищувати половини суми кредитного ліміту, одержаного клієнтом за цим договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.  внесення змін до укладеного з клієнтом договору

  Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом. Будь-які пропозиції про зміну істотних умов кредитного договору направляються Банком позичальнику шляхом направлення повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення
  попередження  про:                                      

  отримання рекламних матеріалів

клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації

придбання будь-яких товарів чи послуг від банку

банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)
Розмір кредиту
грн.
Відсоткова ставка
36 %
Строк кредиту
Загальні витрати за споживчим кредитом, гривень:
Сума платежу за розрахунковий період*, гривень:
Загальна вартість кредиту для клієнта, гривень:
Реальна річна процентна ставка, відсотків річних: %

* Сума платежу за розрахунковий період є максимальною за весь період і включає погашення кредитного ліміту та процентів, нарахованих у передостанньому та останньому місяці дії кредитного ліміту, відповідно до умов продукту.
Розрахунок здійснено, виходячи з припущень, що:
кредитний ліміт використаний в повній сумі у день надання шляхом безготівкових розрахунків за допомогою картки;
у місяці 30 днів, у році 360 днів.

*Натиснить кнопку "Деталiзацiя" щоб подивитися таблицю разрахунку Excel


 

«КРЕДИТ ПІД ЗАСТАВУ НЕРУХОМОГО МАЙНА»

Умови кредитування

  Цільове призначення

  - на будь-які споживчі цілі;

  - придбання житлової нерухомості, нежитлової нерухомості (в т.ч. нежитлової  нерухомості, яка використовується в комерційних цілях; із земельними ділянками).

  Розмір кредиту

  Мінімальний – 500 000,00 грн.

  Максимальний – 10 000 000,00 грн.

  сума ліміту визначається рішенням Колегіального органу Банку.

  Валюта

  гривня

  Строк кредиту

  від 12 до 60 місяців

  Відсоткова ставка

  30,00% річних

  Комісія

  1,0% 

  розраховується, як певний відсоток від розміру кредиту

  порядок сплати комісії -  однією сумою не пізніше дати надання кредиту

  Періодичність погашення кредиту

  - щомісячно;

  - згідно з графіком повернення

  Погашення відсотків

  щомісяця, у строк з 1-го числа по 5-те число (включно) місяця, наступного, за тим, за який вони нараховані.

  Можливість та умови дострокового розірвання    договору про надання банківської послуги, а також   спосіб такого розірвання договору

  Права клієнта розірвати чи припинити договір не передбачено.

  Споживач має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

  Супровідні витрати

  Страхування: предмет іпотеки — орієнтовно 0,25% від заставної вартості предмета іпотеки, щорічно;

 Оцінка нерухомості СОД — відповідно до тарифів обраного оцінювача;

Нотаріальні витрати — податки та збори пов’язані із нотаріальним укладенням договору іпотеки відповідно до податкового законодавства, а також оплата послуг нотаріуса відповідно до тарифів обраного нотаріуса.


попередження про:

можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послугиУ випадку невиконання чи несвоєчасного виконання зобов’язання повернути кредит та/або частину кредиту та/або сплатити проценти, комісії згідно з умовами договору, позичальник зобов’язаний сплатити банку пеню від простроченої суми за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який стягується пеня та не може більше 15 відсотків суми простроченого платежу. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов'язань споживачем на підставі кредитного договору, не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за кредитним договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.внесення змін до укладеного з  клієнтом договоруБанк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом. Будь-які пропозиції про зміну істотних умов кредитного договору направляються Банком позичальнику шляхом направлення повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомленняпопередження про:

отримання рекламних матеріалів                                                   

клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації

придбання будь-яких товарів чи послуг від банку

банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)

"Споживчий кредит співробітнику банку" Умови кредитування

ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ

на споживчі потреби

РОЗМІР КРЕДИТУ

мінімальний – 5 000,00 грн.

максимальний – заробітна плата за 3 місяця

ВАЛЮТА

UAH

СТРОК

Від 1 дня до 12 місяців

ВІДСОТКОВА СТАВКА

Строк, місяців

Процентна ставка, % річних, не більше

12

24,0

КОМІСІЯ

відсутня

ЗАСТАВА

відсутня

попередження про:

можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги

У випадку невиконання чи несвоєчасного виконання зобов’язання повернути кредит та/або частину кредиту та/або сплатити проценти, комісії згідно з умовами  договору, позичальник зобов’язаний сплатити банку пеню від простроченої суми за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який стягується пеня та не може більше 15 відсотків суми простроченого платежу. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов'язань споживачем на підставі кредитного договору, не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за кредитним договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.

внесення змін до укладеного з клієнтом договору

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
Будь-які пропозиції про зміну істотних умов кредитного договору направляються Банком позичальнику шляхом направлення повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення

попередження про:

отримання рекламних матеріалів              

         

клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації

придбання будь-яких товарів чи послуг від банку

банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)


 

Розрахуйте найзручніший для Вас кредит:
Сума кредиту
від 5 000
до 150 000
грн.
Термін кредиту
від 6
до 12
мic.
Ваш вік
Офіційний дохід
Досвід роботи

ВІДКРИТИ РАХУНОК Депозит до 17%