Провідний турецький банк
в Україні

«КРЕДИТ ПІД ЗАСТАВУ НЕРУХОМОГО МАЙНА»

Умови кредитування

  Цільове призначення

  - на будь-які споживчі цілі;

  - придбання житлової нерухомості, нежитлової нерухомості (в т.ч. нежитлової  нерухомості, яка використовується в комерційних цілях; із земельними ділянками).

  Розмір кредиту

  Мінімальний – 500 000,00 грн.

  Максимальний – 10 000 000,00 грн.

  сума ліміту визначається рішенням Колегіального органу Банку.

  Валюта

  гривня

  Строк кредиту

  від 12 до 60 місяців

  Відсоткова ставка

  30,00% річних

  Комісія

  1,0% 

  розраховується, як певний відсоток від розміру кредиту

  порядок сплати комісії -  однією сумою не пізніше дати надання кредиту

  Періодичність погашення кредиту

  - щомісячно;

  - згідно з графіком повернення

  Погашення відсотків

  щомісяця, у строк з 1-го числа по 5-те число (включно) місяця, наступного, за тим, за який вони нараховані.

  Можливість та умови дострокового розірвання    договору про надання банківської послуги, а також   спосіб такого розірвання договору

  Права клієнта розірвати чи припинити договір не передбачено.

  Споживач має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

  Супровідні витрати

  Страхування: предмет іпотеки — орієнтовно 0,25% від заставної вартості предмета іпотеки, щорічно;

 Оцінка нерухомості СОД — відповідно до тарифів обраного оцінювача;

Нотаріальні витрати — податки та збори пов’язані із нотаріальним укладенням договору іпотеки відповідно до податкового законодавства, а також оплата послуг нотаріуса відповідно до тарифів обраного нотаріуса.


попередження про:

можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послугиУ випадку невиконання чи несвоєчасного виконання зобов’язання повернути кредит та/або частину кредиту та/або сплатити проценти, комісії згідно з умовами договору, позичальник зобов’язаний сплатити банку пеню від простроченої суми за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який стягується пеня та не може більше 15 відсотків суми простроченого платежу. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов'язань споживачем на підставі кредитного договору, не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за кредитним договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.внесення змін до укладеного з  клієнтом договоруБанк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом. Будь-які пропозиції про зміну істотних умов кредитного договору направляються Банком позичальнику шляхом направлення повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомленняпопередження про:

отримання рекламних матеріалів                                                   

клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації

придбання будь-яких товарів чи послуг від банку

банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)


Розрахуйте найзручніший для Вас кредит:
Вид нерухомості
Вартість нерухомості
від
до
грн.
Сума кредиту
від
до
грн.
Термін кредиту
від
до
мic.
Схема погашення
Вид зайнятості

ВІДКРИТИ РАХУНОК Депозит до 17%