Trial period of the product has expired. You can purchase the full version of the product on the site www.bitrixsoft.com.

Провідний турецький банк
в Україні

SeifNEw2.jpg

Більш детальна інформація, онлайн заявка на оренду індивідуального сейфу за посиланням:SAFES

або за телефоном: 044 365 00 07(08)


  попередження про:

  зміни до укладених з клієнтами договорів

  банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом

  можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги

  клієнт має право достроково розірвати/припинити договір протягом всього строку дії договору, подавши заяву про дострокове припинення оренди індивідуального сейфу. Внаслідок дострокового розірвання/припинення договору «орендна плата» не перераховується та клієнту не повертається.

  отримання рекламних матеріалів

  клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації

  придбання будь-яких товарів чи послуг від банку

  банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)


ВІДКРИТИ РАХУНОК Депозит до 17%