Trial period of the product has expired. You can purchase the full version of the product on the site www.bitrixsoft.com.

Провідний турецький банк
в Україні

«Акціонерне товариство «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»

(місцезнаходження: Україна, 01054, м. Київ вул. Леонтовича, 4 літ. «А, А1»)

(далі за текстом – «Банк») повідомляє про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» 27 квітня 2023 року

Наглядовою радою Банку прийнято рішення про скликання дистанційних річних Загальних зборів Акціонерів Банку (надалі – «Збори»), які будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236.

Дата проведення Загальних Зборів (дата завершення голосування) - «27» квітня 2023 року

Повідомлення про проведення загальних зборів .p7s

Повідомлення про проведення загальних зборі .docx

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 27.03.2023  

Перелік  документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

ВІДКРИТИ РАХУНОК Депозит до 17%