Провідний турецький банк
в Україні

Наглядова рада КРЕДИТВЕСТ БАНКУ є органом управління Банку, що здійснює контроль діяльності Правління Банку та представляє права Учасників (Акціонерів) Банку. Наглядова рада Банку обирається загальними зборами Учасників з числа Учасників Банку або їх представників
     

Правління КРЕДИТВЕСТ БАНКУ є постійно діючим виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Банку та несе відповідальність за ефективність його роботи. Правління Банку є підзвітним Наглядовій раді та Загальним зборам Учасників (Акціонерів) і організує виконання їх рішень

ВІДКРИТИ РАХУНОК Депозит до 17%