Trial period of the product has expired. You can purchase the full version of the product on the site www.bitrixsoft.com.

Провідний турецький банк
в Україні

За результатами проведеного Національним банком України діагностичного обстеження з урахуванням стрес-сценарію, ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" наголошує на відсутності потреби в докапіталізації.

Це свідчить про високу надійність та стабільність Банку, що підтверджено відповідними висновками та рішеннями НБУ. Результати стрес-тесту доводять, що акціонери та керівництво Банку в повній мірі усвідомлюють усі наявні та потенційні ризики у банківській діяльності та засвідчують високий рівень управління акціонерів (Турецьке Акціонерне товариство «Алтинбаш Холдинг Анонім Шіркеті») та менеджменту Банку. Важливу роль у цьому зіграв міжнародний досвід акціонерів, запроваджений у Банку. Рівень адекватності капіталу за результатом діагностичного обстеження з урахуванням прогнозного стрес-сценарію значно ( в 6 разів) перевищив нормативне значення, встановлене НБУ. Всі нормативні значення ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" значно перевищують мінімально необхідний рівень. Банк демонструє значний запас капіталу та ліквідності, може з впевненістю досягати цільових показників стратегії розвитку.

ВІДКРИТИ РАХУНОК Депозит до 17%