Trial period of the product has expired. You can purchase the full version of the product on the site www.bitrixsoft.com.

Провідний турецький банк
в Україні

Акціонерне товариство «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»

(місцезнаходження: Україна, 01054, м. Київ вул. Леонтовича, 4 літ. «А, А1»)

(далі за текстом – «Банк») повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» дистанційно 20 грудня 2022 року


Наглядовою радою Банку прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів Акціонерів Банку (надалі – «Збори») та дистанційне їх проведення.

«20» грудня 2022р. - дата дистанційного проведення Зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами та доповненнями.

«09» грудня 2022р. - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління Банку) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті https://www.creditwest.ua/uk/ у розділі «Про нас»- «Загальні збори акціонерів».

Більше інформації >>

Інформація про загальну кількість акцій

Перелік документів що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у ЗЗА

Інформація про загальну кулькість акцій станом на 14.12.2022


ВІДКРИТИ РАХУНОК Депозит до 17%