Trial period of the product has expired. You can purchase the full version of the product on the site www.bitrixsoft.com. Фінансовий моніторинг

Провідний турецький банк
в Україні

Фінансовий моніторинг

Antimoney laundering whistleblowing form


За допомогою нижчезазначеної форми Ви можете повідомити про випадки порушення або можливого порушення вимог законодавства у сфері протидії відмивання коштів/ фінансування тероризму (ПВК/ФТ) клієнтами, бізнес-партнерами чи співробітниками АТ "КРЕДИТВЕСТБАНК" 

Заповніть поля форми, дотримуючись обов’язкових вимог до її заповнення та натисніть «Відправити». Ваша інформація буде відправлена на розгляд відповідним керівникам Банку.
Зазначте ваші Прізвище, Ім’я, По-батькові (за наявності) (у разі якщо ви бажаєте подати анонімне звернення поле не заповнюється))
            
 
 


Зазначте e-mail адресу вашої електронної пошти, щоб ми, за необхідності, могли з вами зв’язатись (у разі якщо ви бажаєте подати анонімне звернення поле не заповнюється)  
          
  


* - поле обов'язкове до заповнення

Ваша категорiя                                   

Опишіть події, які на ваш погляд свідчать чи можуть свідчити про порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ. Зазначте дані працівника чи клієнта чи бізнес-партнера банку, який був залучений до можливого порушення, зазначте обґрунтування вашої підозри, зазначте період можливого порушення. У разі, якщо порушення має відношення до проведення підозрілої фінансової операції чи підозрілої діяльності прохання зазначити: дату чи період її(їх) проведення, у якій валюті, учасників операції(-ій), зміст операції(-ій), наявні ознаки відмивання коштів чи фінансування тероризму, тощо)

Опишіть події (не менш,ніж 400 символів)*

Додайте документи, що можуть свідчити про порушення (це можуть бути копії листів, виписки щодо руху коштів, платіжні документи, договори, фото або відео матеріали, або будь-яка інша інформація, яка може підтвердити ваші підозри)


Звантажити файл ( jpg,png,bmp,pdf,doc/docx)*


Додатковi файли (не обов`язково)


Додайте коментар щодо документів, які додаються*

Коментар (не менш,ніж 50 символів)
*

 

Надана вами інформація та документи набувають статусу інформації з обмеженим доступом. Банк забезпечує захист персональних даних осіб, яких стосується повідомлення про порушення.
ВІДКРИТИ РАХУНОК Депозит до 17%