Trial period of the product has expired. You can purchase the full version of the product on the site www.bitrixsoft.com.

Провідний турецький банк
в Україні

CRS - Загальний стандарт звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки

Шановні Клієнти!

У відповідь на запит G20 був розроблений та схвалений Радою ОЕСР 15 липня 2014 року Загальний стандарт звітності (CRS).

Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS) або Загальний стандарт звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (далі − Загальний стандарт звітності CRS або Стандарт CRS) – це міжнародний стандарт, що вимагає від країн, які його імплементують, здійснювати збір інформації від фінансових установ про фінансові рахунки власників рахунків та щорічно на автоматичній основі обмінюватись такою інформацією з юрисдикціями-партнерами з обміну в рамках Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (далі – Багатостороння угода MCAA CRS).

Україна, як член Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією, і в контексті активізації євроінтеграційних процесів, взяла на себе міжнародні зобов’язання щодо імплементації міжнародних стандартів.

19 серпня 2022 року Державна податкова служба України підписала Багатосторонню угоду MCAA CRS, яка забезпечує можливість щорічного автоматичного обміну інформацією про визначені види фінансових рахунків між компетентними органами юрисдикцій, які є сторонами вказаної угоди.

28 квітня 2023 року набрав чинності Закон України від 20.03.2023 № 2970-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» (далі – Закон № 2970-ІХ).

У зв’язку із приєднанням України до Багатосторонньої угоди MCAA CRS та набранням 28.04.2023 чинності Закону №2970-ІХ, з 1 липня 2023 року АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (далі – Банк), як фінансовий агент зобов’язаний здійснювати заходи належної комплексної перевірки (due diligence) фінансових рахунків клієнтів та серед власників рахунків (у певних випадках і серед їх контролюючих осіб) виявляти осіб, які є податковими резидентами інших підзвітних юрисдикцій-партнерів з обміну інформацією. Інформація про такі рахунки у вигляді звіту про підзвітні рахунки подається до Державної податкової служби України. З цією метою, всі клієнти зобов’язані надати заповнений документ самостійної оцінки Загального стандарту звітності CRS.

Інформація про власників Рахунків щодо статусу податкового резидентства зазначається в документі самостійної оцінки CRS:

- Опитувальник самостійної оцінки CRS-E для Юридичних осіб;

- Опитувальник самостійної оцінки CRS-CP для Контролюючої особи;

- Опитувальник самостійної оцінки CRS-I для Фізичних осіб

З більш детальною інформацією та нормативними документами щодо Cтандарту CRS можливо ознайомитись за посиланням: 

https://tax.gov.ua/baneryi/crs

https://www.mof.gov.ua/uk/crs-578

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard

З повагою, АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК »


ВІДКРИТИ РАХУНОК Депозит до 17%