Trial period of the product has expired. You can purchase the full version of the product on the site www.bitrixsoft.com. compliance

THE PREMIER TURKISH BANK
IN UKRAINE

compliance

Комплаєнс

АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» приділяє значну увагу дотриманню норм законодавства,
нормативно-правових актів, ринкових стандартів, правил добросовісної конкуренції, правил
корпоративної етики, уникненню конфлікту інтересів.

ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ

У Банку впроваджені високі етичні стандарти та правила поведінки працівників, дотримання
яких забезпечує довіру до фінансової установи зі сторони клієнтів та партнерів.
Усі працівники Банку взаємодіють з клієнтами, співробітниками, конкурентами та діловими
партнерами Банку із врахуванням вимог Кодексу поведінки (етики) АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК».

УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТОМ ІНТЕРЕСІВ

Усі працівники Банку зобов’язані уникати конфлікту інтересів у своїй діяльності та не створювати умов для його виникнення.
При проведенні фінансових операцій та ухваленні рішень у своїй поточній діяльності, працівники Банку надають перевагу інтересам Банку та керуються вимогами законодавства, нормативно-правових актів, ринкових стандартів.

ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ ПОРУШЕНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

У своїй діяльності АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» дотримується найвищих стандартів ділової
етики та вживає всіх можливих заходів для запобігання проявам неприйнятної поведінки працівників чи порушень у діяльності Банку.
Під неприйнятною поведінкою в Банку розуміється: порушення працівниками Банку вимог Кодексу поведінки (етики), чинного законодавства України, нормативних актів Національного
банку України та внутрішніх документів Банку, службові злочини, шахрайство, неконкурентна практика, корупція, порушення прав споживачів, залякування, сприяння в легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, зловживання службовим становищем тощо. 

Банк високо цінує своїх клієнтів, працівників та репутацію Банку, тож якщо вам стали відомі факти неприйнятної поведінки працівників/порушення в діяльності, що можуть зашкодити інтересам Банку та його репутації, надсилайте конфіденційне повідомлення на електронну адресу  compliance@creditwest.ua  або за  посиланням    (https://www.creditwest.ua/uk/about-us/Kompliance/) .
З метою проведення подальшої перевірки кожного факту неприйнятної поведінки/порушень у діяльності Банку для вжиття відповідних заходів, у повідомленнях просимо вказувати ПІБ і посаду працівника / назву підрозділу Банку, дії якого, на Вашу думку, є неналежними, а також дату/час інциденту, також просимо надати обґрунтування, що спричинили факт неприйнятної поведінки та за наявності надати докази.

Звертаємо увагу, що підрозділом комплаєнс розглядаються звернення щодо ймовірної неприйнятної поведінки працівників чи порушень у діяльності Банку. Повідомлення, що надані з метою вирішення особистих конфліктів з посадовими особами Банку не розглядаються.
Скарги та пропозиції щодо якості обслуговування клієнтів, просимо надсилати на адресу  info@creditwest.ua
ВІДКРИТИ РАХУНОК Депозит до 17%